Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

life

Ein gwaith

Yn BBC Plant mewn Angen rydyn ni’n credu bod pob plentyn yn haeddu’r cyfle i ffynnu, a gyda’n gilydd, gallwn ni wneud hyn.

Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau ar hyd a lled y DU i gefnogi plant a phobl ifanc wrth iddyn nhw oresgyn heriau. Rydyn ni’n creu partneriaeth gyda’r sector i helpu i greu newid parhaol o fewn y materion allweddol rydyn ni’n eu hwynebu fel cymdeithas. Gyda’n gilydd, gallwn fod yno i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw allu mynd ymlaen i fod y gorau y gallan nhw fod drwy gynnig y gefnogaeth iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn.

I gael gwybod rhagor am ein gwaith, edrychwch isod:

Mae BBC Plant mewn Angen yn cyllido sefydliadau ar hyd a lled y DU. I gael gwybod rhagor am y gwaith rydyn ni’n ei gefnogi ar draws ein Gwledydd a’n Rhanbarthau, edrychwch ar ein map isod:

Map of the United Kingdom with a magnifying glass

Edrychwch ar ein map o’r DU o sefydliadau a ariennir

Don't like maps? View the list of organisations we support.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1