Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Young boy with a huge cheeky smile after painting his own face

Ein blaenoriaethau strategol

Rydyn ni’n credu bod pob plentyn a pherson ifanc yn haeddu’r cyfle i ffynnu a bod y gorau y gallan nhw fod. Yn BBC Plant mewn Angen, rydyn ni’n gweithredu lle mae’r angen mwyaf. Ein nod yw creu newid parhaol a chadarnhaol ledled y DU ar gyfer y plant a’r bobl ifanc sydd ein hangen fwyaf. Gyda’r BBC a’n partneriaid, ein nod yw ysbrydoli’r genedl i gefnogi ein gwaith.

Ym mis Awst 2022, roeddem wedi rhyddhau ein Strategaeth Dyrannu Grantiau ar gyfer 2022-2025. Mae’n cynnwys ein pedair egwyddor gyllido:

  • Rydyn ni’n rhannu pŵer gyda Phlant a Phobl Ifanc, gan gydnabod mai nhw sydd yn y sefyllfa orau i lywio ein gwaith.
  • Rydyn ni’n gweithredu’n hyblyg, gan sicrhau bod ein cyllid a’n prosesau yn ymatebol, yn hygyrch ac yn hawdd eu defnyddio.
  • Rydyn ni’n defnyddio ein llais, gan ddefnyddi ein safle a’n hasedau i feithrin ymwybyddiaeth ac empathi.
  • Rydyn ni’n adeiladu partneriaethau pwrpasol i weithredu newid a gweithio o fewn cymunedau.

Yn y dyfodol agos, byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am sut byddwn yn cysoni ein gwaith eang ar draws y DU â blaenoriaethau a themâu strategol newydd.

I ddarllen mwy am ein Strategaeth Grantiau newydd ar gyfer 2022-2025, cliciwch ar un o’r dolenni isod. Yno, cewch weld ein strategaeth grantiau newydd, yn ogystal â fersiwn a luniwyd gan blant a phobl ifanc. Mae’r rhain yn tynnu sylw at ein hegwyddorion, ein dylanwad a’n model cyllido.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1