Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Sut rydym yn nodi ein meysydd diddordeb daearyddol a thematig lleol?

Mae sawl ffordd rydym yn nodi ein meysydd diddordeb daearyddol a thematig:

number 1

Rydym yn edrych ar ble mae'r prosiectau rydym yn eu hariannu ar hyn o bryd yn cyflawni

number 2

Rydym yn edrych ar y rhwystrau y mae plant a phobl ifanc yn eu profi.

number 3

Rydym yn gwrando ar leisiau plant a phobl ifanc.

number 4

Rydym yn gwrando ar brosiectau sy'n dweud wrthym am anghenion presennol a rhai sy'n datblygu yn y sector, ers dyfodiad y pandemig.

number 5

Rydym yn edrych ar y dirwedd ariannu ehangach, polisi ac ymchwil y llywodraeth ar lefel leol.

number 6

Rydym yn ystyried y themâu Covid-19 allweddol ledled y DU y mae ein tîm ymchwil wedi'u nodi.

Rydym yn cydnabod bod darlun cymhleth o amrywiad rhanbarthol ar draws y pedair gwlad, gan gynnwys amrywiadau ar lefel wardiau, ac mae anghenion o fewn ardaloedd sydd fel arall yn cael eu gwasanaethu’n dda.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1