Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We have updated our Privacy Policy and our Cookie Policy. Click here to find out more about what has changed.

Young smiling girl dressed as a princess, painting with a female volunteer

Prif Grantiau

Dysgwch ragor am Prif Grantiau.

Cylchoedd Cyllido yn y Dyfodol

Diweddarwyd Ddiwethaf: 22/09/20

Drwy gydol y pandemig ac yn ystod y cyfyngiadau symud, rydyn ni wedi gweld y sector yn ymateb i’r her o barhau i ddarparu gwasanaethau i gefnogi rhai o’r plant a’r bobl ifanc fwyaf agored i niwed ledled y DU. Rydyn ni wedi gweld beth sy’n bosibl mewn argyfwng ac rydyn ni’n awyddus i adeiladu ar y newidiadau a wnaed hyd yn hyn a meddwl am gymorth yn y tymor hwy. Rydyn ni ar hyn o bryd yn casglu adborth a sylwadau gwerthfawr gan ein rhaglenni Ymateb i COVID-19, anghenion y sector a phlant a phobl ifanc, i lywio’r gwaith hwn a’n gwaith cyllido yn y dyfodol.

Mae BBC Plant mewn Angen yn bwriadu agor dau gylch cyllido ychwanegol yn ystod y chwe mis nesaf. Bydd y cylch cyntaf yn agor cyn diwedd y flwyddyn, a bydd cylch arall yn dilyn yn y gwanwyn. Bydd y cylchoedd cyllido hyn ar agor i geisiadau am grantiau o £10,000 a llai yn ogystal â dyfarniadau mwy o dros £10,000.

Cofiwch daro golwg ar ein gwefan am ragor o fanylion yn y dyfodol.

Cysylltwch â Ni

Oes angen i chi gysylltu â ni? Dyma’r wybodaeth sydd eisiau arnoch.

Ffurflen Gais

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais am Prif Grantiau.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1