Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Group of children and a male volunteer, all with their thumbs up and smiling

Grantiau Bychain

Mae rhaglen Grantiau Bychain BBC Plant Mewn Angen ar agor i dderbyn ceisiadau gan elusennau a mudiadau di-elw.

Cysylltwch â Ni

Oes angen i chi gysylltu â ni? Dyma’r wybodaeth sydd eisiau arnoch.

Ffurflen Gais

Llenwch y ffurflen hon i wneud cais am Prif Grantiau.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1