Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Young girl excited with a female volunteer

A Ddylwn i Geisio? : Grantiau Bychain

Cylchoedd Cyllido yn y Dyfodol

Diweddarwyd Ddiwethaf: 22/09/2020

Drwy gydol y pandemig ac yn ystod y cyfyngiadau symud, rydyn ni wedi gweld y sector yn ymateb i’r her o barhau i ddarparu gwasanaethau i gefnogi rhai o’r plant a’r bobl ifanc fwyaf agored i niwed ledled y DU. Rydyn ni wedi gweld beth sy’n bosibl mewn argyfwng ac rydyn ni’n awyddus i adeiladu ar y newidiadau a wnaed hyd yn hyn a meddwl am gymorth yn y tymor hwy. Rydyn ni ar hyn o bryd yn casglu adborth a sylwadau gwerthfawr gan ein rhaglenni Ymateb i COVID-19, anghenion y sector a phlant a phobl ifanc, i lywio’r gwaith hwn a’n gwaith cyllido yn y dyfodol.

Mae BBC Plant mewn Angen yn bwriadu agor dau gylch cyllido ychwanegol yn ystod y chwe mis nesaf. Bydd y cylch cyntaf yn agor cyn diwedd y flwyddyn, a bydd cylch arall yn dilyn yn y gwanwyn. Bydd y cylchoedd cyllido hyn ar agor i geisiadau am grantiau o £10,000 a llai yn ogystal â dyfarniadau mwy o dros £10,000.

Cofiwch daro golwg ar ein gwefan am ragor o fanylion yn y dyfodol.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1