Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Sut ydym yn defnyddio’r wybodaeth hon?

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd perthnasoedd gyda grant-ddalwyr, gydag ymgeiswyr, a chyllidwyr eraill. Rydym am fod yn fwy tryloyw drwy siarad yn allanol am ein meysydd diddordeb daearyddol a thematig lleol gan fod y rhain yn rhan annatod o gynlluniau gweithredu lleol.

Fodd bynnag, er y gall cais gyd-fynd â maes diddordeb daearyddol neu thematig penodol, nid yw hyn yn
golygu y bydd cyllid yn cael ei ddyrannu’n awtomatig i’r ymgeisydd hwnnw.

Rydym yn ystyried sawl peth wrth ddyrannu cyllid:

number 1

Tystiolaeth o'r angen am y cyllid.

number 2

Cryfder y canlyniadau i blant a phobl ifanc.

number 3

Tystiolaeth mai'r sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni'r prosiect.

number 4

Tystiolaeth o gynnwys plant a phobl ifanc wrth lunio'r prosiect.

number 5

Tystiolaeth o gynllunio prosiectau da.

Dylai ceisiadau ein cefnogi i gyflawni ein blaenoriaethau strategol a gwneir penderfyniadau ar lefel leol a’r DU, wedi’u hategu gan fewnwelediad a gwybodaeth leol a gwaith a wneir gan ein Tîm Ymchwil, gan nodi effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1