Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

A young child drawing with crayons

Miliwn a Fi

Miliwn a Fi yw cronfa £10m BBC Plant mewn Angen, sy’n benodol ar gyfer cefnogi lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Mae Miliwn a Fi yn ariannu prosiectau sy’n gweithio ar draws y DU, yn lleol ac yn ddigidol. Mae’r rhain yn galluogi plant rhwng 8 ac 13 oed i gael eu cefnogi mewn perthnasoedd cadarnhaol ymysg eu cyfoedion, rhieni, gofalwyr ac oedolion dibynadwy yn eu bywydau.

Nod y gronfa yw darparu cymorth yn gynnar, cyn i broblemau iechyd meddwl ddatblygu. Mae prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Miliwn a Fi yno pan fydd plant yn dechrau cael trafferth gyda’u teimladau, drwy gynnig cyfleoedd i rannu pryderon yn ddiogel ac yn barchus, gyda mynediad at wybodaeth a llwybrau atgyfeirio. Mae Miliwn a Fi yn ariannu gwaith sy’n cynnig yr help sydd ei angen ar blant, sut, a phan fydd angen hynny arnyn nhw, cyn troi at ymyriadau clinigol.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1