Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Dyffryn Nantlle 2020

Pudsey against a spotty background.

Bydd y prosiect yma yn darparu clwb drama i blant a phobl ifanc o ardal wledig. Bydd y pobl ifanc yn fwy hyderus, yn gallu cyfathrebu'n well yn greadigol, ac yn datblygu mwy o hunan-barch.

Funding: £5,590.00
Category: Arts/creativity
Location: Penygroes
Region: Wales

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1