Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

A group of smiling children wearing martial arts uniforms in a gym.

Pwy ydyn ni

Gweledigaeth BBC Plant Mewn Angen yw y bydd plant a phobl ifanc ym Mhrydain yn mwynhau plentyndod diogel, hapus a sicr, gyda’r cyfle i gyrraedd eu potensial.

Wrth wireddu’r weledigaeth hon ein ròl ni yw dosbarthu grantiau i elusennau a mudiadau di-elw eraill sydd yn cefnogi ac yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd dan anfantais ac sy’n wynebu heriau yn eu bywydau.

Bydd y bobl a’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu :

  • Yn fentrus gan ddangos yn glir sut y bydden nhw’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.
  • Yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu plant a phobl ifanc, gan feithrin sgiliau a chadernid, eu grymuso ac ymestyn ar eu dewisiadau mewn bywyd.
  • Yn cynnwys plant a phobl ifanc wrth gynllunio, gweithredu a gwerthuso eu gwaith
  • Yn dangos brwdfrydedd i barhau i ddysgu am eu gwaith er mwyn parhau i wella eu gallu i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.
addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1