Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

We changed our Privacy Policy and our Cookie Policy in April 2021. Click here to find out more about what changed.

A group of smiling children wearing martial arts uniforms in a gym.

Pwy ydyn ni

Gweledigaeth BBC Plant Mewn Angen yw y bydd plant a phobl ifanc ym Mhrydain yn mwynhau plentyndod diogel, hapus a sicr, gyda’r cyfle i gyrraedd eu potensial.

Wrth wireddu’r weledigaeth hon ein ròl ni yw dosbarthu grantiau i elusennau a mudiadau di-elw eraill sydd yn cefnogi ac yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd dan anfantais ac sy’n wynebu heriau yn eu bywydau.

Bydd y bobl a’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu :

  • Yn fentrus gan ddangos yn glir sut y bydden nhw’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.
  • Yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu plant a phobl ifanc, gan feithrin sgiliau a chadernid, eu grymuso ac ymestyn ar eu dewisiadau mewn bywyd.
  • Yn cynnwys plant a phobl ifanc wrth gynllunio, gweithredu a gwerthuso eu gwaith
  • Yn dangos brwdfrydedd i barhau i ddysgu am eu gwaith er mwyn parhau i wella eu gallu i wneud gwahaniaeth ym mywydau plant a phobl ifanc.
addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1