Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Asedau, ‘Cefnogwyd gan’

Byddem wrth ein bodd petaech chi’n rhoi gwybod i bawb am y cyllid a dderbyniwyd gan BBC Plant mewn Angen drwy arddangos ein logo ar eich gwefan neu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn helpu i ddangos yr effaith rydyn ni’n ei chael ar lawr gwlad mewn cymunedau lleol. I’w llwytho i lawr, cliciwch y ddolen isod.

 

Dim ond i brosiectau sydd â grant gan BBC Plant mewn Angen ar hyn o bryd y mae’r deunyddiau hyn ar gael, a dim ond pan fydd gennych chi grant gweithredol y gellir eu defnyddio. Drwy lwytho’r deunyddiau hyn i lawr a’u defnyddio, rydych chi’n cadarnhau bod gan eich prosiect grant BBC Plant mewn Angen cyfredol. Ni ddylech addasu na diwygio’r deunyddiau hyn mewn unrhyw ffordd na’u rhannu â thrydydd partïon.

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1