Skip to main content

Your web browser is not fully supported by BBC Children in Need, so parts of the website may not function correctly.

Cwmni’r Frân Wen

Pudsey against a spotty background.

Bydd y prosiect yma yn darparu sesiynau celfyddydol i bobol ifanc sy'n anabl. Bydd y pobol ifanc yn datblygu gwell dealltwriaeth o'i potensial, yn gweld cynnydd mewn hyder, ac yn datblygu cysylltiadau cymdeithasol ehangach.

Funding: £30,000.00
Category: Arts/creativity
Location: Porthaethwy
Region: Wales

addbankCN0891 Icons for Resources - No Background calendarCN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background chevron-down chevron-lchevron-rchevron-upcommentcross>CN0891 Icons for Resources - No Background detect-locationdocumentdownloadCN0891 Icons for Resources - No Background emailembedexportfavouritefilterhelphomeinfoiphone iplayer liveCN0891 Icons for Resources - No Background more-horizontalmore-verticalphonepingitpostCN0891 Icons for Resources - No Background quote-end quote-open searchsettingsshareshowcase-threads social-facebook social-instagram social-linkedin CN0891 Icons for Resources - No Background social-pinterest social-twitter social-youtube sounds CN0891 Icons for Resources - No Background CN0891 Icons for Resources - No Background ticktimeCN0891 Icons for Resources - No Background puzzle-shelfAsset 1